Pensylwania

poleć serwis drukuj
Hanną Czuma,...

„Dwujęzyczność to skarb!”

10-27-2018

Czy warto uczyć dziecko języka polskiego? Choć odpowiedź na to pytanie wydaje się być oczywista, to warto nieco bardziej zgłębić ten temat. O edukacji polonijnej od przedszkola aż do matury rozmawiamy z Hanną Czuma, dyrektorką Polskiej Szkoły im. Jana Pawła II w East Stroudsburg oraz współwłaścicielką dwujęzycznego przedszkola PocoNoski mającego oddziały w East Stroudsburg oraz Mt Pocono.

„Biały Orzeł”: Jakie korzyści niesie ze sobą dwujęzyczność?

Hanna Czuma: Od lat wiadomo, że umiejętność posługiwania się dodatkowym językiem rozwija umysł i intelekt dziecka. Dwujęzyczność to skarb, coś, co możemy zdobyć bez większego wysiłku. Wychowując się w domu, gdzie język dziedziczony – ojczysty rodziców – jest używany na co dzień, łatwiej przychodzi nam jego przyswojenie i komunikacja w nim. Wychowanie w dwujęzyczności lub nawet w trójjęzyczności to bardzo dobry wybór. Przekazując polonijnemu dziecku język polski, przekazujemy mu nie tylko język, ale i swoje korzenie, kulturę, tradycje, a przede wszystkim wzbogacamy osobowość i otwieramy okno na świat. Korzyści z dwujęzyczności jest całe mnóstwo. Można wymienić jej emocjonalne, zdrowotne, społeczne, kulturowe czy ekonomiczne walory. Dwujęzyczne osoby potrafią się komunikować z większą ilością grup społecznych, mają możliwość zatrudnienia w zagranicznych firmach, potrafią lepiej planować oraz myśleć abstrakcyjnie, łatwiej uczą się kolejnych języków obcych. Wyniki badań wykazują, że mózg osób wielojęzycznych później się starzeje, rzadziej pojawiają się oznaki demencji i choroby Alzheimera.

Od kiedy Szkoła Polska w East Stroudsburg bierze udział w obchodach Polonijnego Dnia Dwujęzyczności? I jak wyglądają te obchody w waszej szkole?

W roku 2015 z inicjatywy Fundacji Dobra Polska Szkoła odbyła się proklamacja Polonijnego Dnia Dwujęzyczności w Konsulacie RP w Nowym Jorku, w której brałam udział. Zaangażowana w życie polonijne w Pocono, postanowiłam organizować takie dni i u nas, m.in. w Polskiej Szkole im. Jana Pawła II w East Stroudsburg. Pierwsze nasze świętowanie Polonijnego Dnia Dwujęzyczności rozpoczęliśmy dokładnie w trzeci weekend października 2015 r., połączyliśmy wtedy obchody z uroczystością Dnia Nauczyciela. Wspólnie odsłuchaliśmy przekazu prof. Jana Miodka o zaletach dwujęzyczności i Hymnu Dwujęzyczności, uczniowie zaśpiewali znane piosenki w dwóch językach, próbowaliśmy też swoich sił w łamańcach językowych. Rokrocznie nasze święto języka polskiego przybiera coraz większe rozmiary, zapraszamy ciekawe polonijne osobistości, które dzięki znajomości języków polskiego i angielskiego rozwijają swoje pasje, ale i karierę. Staramy się przekazać naszym uczniom, że znajomość języka polskiego w niczym nie przeszkadza, a wręcz przeciwnie – pomaga. Odwiedzili nas już Jerzy Majcherczyk (znany podróżnik), Ewa Zawierucha (miłośniczka koni i właścicielka stadniny) ze swoją klaczą Peanut, motocykliści z klubu motorowego Iron Slavics i Donald Del Maso, Amerykanin, który jest muzykiem i promuje twórczość Fryderyka Chopina i wielu innych kompozytorów. W tym roku odwiedziła nas Iwona Jaroszuk, która przeprowadziła z uczniami warsztaty lepienia pierogów. Do naszej szkoły przyjeżdża także już tradycyjnie z różnymi warsztatami i konkursami językowymi Aneta Pieróg-Sudoł, pedagog, artysta plastyki, fotograf i przyjaciółka szkoły. W tym roku w jej rodzimej gwarze orawskiej przeczytała nam historię pt. „Za co dostałak piątkę”. Z okazji 100-lecia niepodległości Polski zorganizowaliśmy dla klas teleturniej „Kocham Cię, Polsko”, konkursy wiedzy o Polsce, znajomości losów wielkich Polaków i polskiej kultury. Atrakcji z roku na rok przybywa!

Czy dzieci w przedszkolu PocoNoski też świętują Dzień Dwujęzyczności?

Tak, oczywiście, w przedszkolu świętujemy dwujęzyczność przez cały rok, ucząc się przez zabawę w dwóch językach: polskim i angielskim. Chcemy, aby dzieci jednocześnie przyswajały sobie te dwa języki poprzez różne zajęcia, takie jak wierszyki, piosenki, spotkania z ciekawymi gośćmi. Organizujemy dla dzieci wiele imprez podkreślających wielokulturowość. Przedszkole PocoNoski stworzyłyśmy z Klarą Golab (współwłaścicielką przedszkola) przede wszystkim dla naszego polonijnego środowiska, ale co roku przybywa do nas coraz więcej dzieci z domów czeskich, słowackich, rosyjskich, hiszpańskich, czyli tak naprawdę nasze przedszkole stało się bardziej europejskie, wielojęzyczne. Cieszymy się, że tak wiele narodowości jest zainteresowanych taką formą wychowania przedszkolnego. Przez ostatnie kilka lat zauważyłyśmy także pewną ciekawostkę: otóż wielu amerykańskich rodziców, wcale niezwiązanych z europejskimi czy polskimi korzeniami, chce, aby ich dzieci uczyły się języka polskiego. Widzą w tym wspaniały potencjał rozwoju swoich dzieci.

Kiedy jest najlepsza pora, żeby zacząć uczyć dziecko języka polskiego? I czy warto dbać o to, żeby od najmłodszych lat dziecko miało styczność z językiem polskim nie tylko w domu, ale również w przedszkolu i szkole?

Od urodzenia, a nawet powiedziałabym, że już w łonie matki, warto mówić do maluszka, śpiewać mu piosenki w ojczystym języku mamy. Dziecko słyszy i oswaja się z melodią języka. Do około 3-4. roku życia dzieci powinny przyswoić język tzw. dziedziczony, ponieważ to ten język będzie „słabszy”, kiedy dziecko rozpocznie naukę w szkole danego kraju. Stąd właśnie zrodził się pomysł otworzenia całotygodniowego przedszkola PocoNoski. Chciałyśmy, aby rodzice mieli wybór między językiem angielskim a programem dwujęzycznym w przedszkolu. Należy pamiętać, że kiedy dziecko opanuje pojęcia w swoim pierwszym języku (nazwy kolorów, kształty, liczby itd.), bardzo łatwo dopasuje do nich słowo w języku oficjalnym. Opanowanie gramatyki i słownictwa języka ojczystego pozwala na rozróżnienie i dostrzeganie podobieństwa pomiędzy językami.

Podobno do Ponoco przybywa coraz więcej młodej Polonii. Czy widać w ślad za tym wzrost zainteresowania polonijną edukacją dzieci?

Polska Szkoła im. Jana Pawła II istnieje od 2006 roku, czyli już 12 lat, przedszkole PocoNoski powstało w 2012 r. i działają obecnie w dwóch lokalizacjach. Polonia w tym czasie bardzo się rozrosła. Przybywa nas, przeprowadza się sporo rodzin z okolic Nowego Jorku i New Jersey. Na początku istnienia polskiej szkoły było około 70 dzieci, w tej chwili „dobiliśmy” do 200 (uśmiech). To oznacza, że na pewno jest zainteresowanie polonijną edukacją dzieci. Pamiętać jednak należy, że jeśli nie rozpoczniemy naszej „domowej” edukacji, cztery godziny w tygodniu to stanowczo za mało...

A co poradziłaby Pani rodzicom, jeśli dziecko nie chce uczyć się języka polskiego? Jak je zachęcić?

Tutaj posłużę się słowami prof. Jana Miodka, patrona honorowego Dnia Dwujęzyczności, który przesłał nam piękne przesłanie. Przede wszystkim nie bójmy się o „angielszczyznę” naszych dzieci, ponieważ one i tak będą najlepsze w języku oficjalnym danego kraju. Nie odbierajmy dziecku tego kapitału, jakim jest perfekcyjna znajomość języka ojczystego. Starajmy się mówić do dzieci w naszym języku ojczystym, który jest dla nas bardziej naturalny. Bardzo istotna jest także świadomość, że język i kultura rodziców są w domu szanowane. To bardzo ważne, aby rodzice zwracali się do dzieci w ich języku ojczystym i również egzekwowali odpowiedzi w tym języku. Bo jeśli tak nie jest, to rodzi się problem braku zainteresowania językiem ojczystym. Dziecko wówczas szybko orientuje się, że język oficjalny danego kraju jest ważniejszy dla rodziny i społeczeństwa, w którym funkcjonuje. Nie zrażajmy się, należy konsekwentnie rozmawiać, dyskutować dlaczego warto być dwujęzycznym. Zachęćmy pociechy do korzystania z wielu pozalekcyjnych aktywności w języku polskim. Wspólnie, rodzinnie uczestniczmy w życiu polonijnym i zawsze odpowiadajmy w języku polskim. W przypadku małżeństw mieszanych wielu ekspertów zaleca tzw. zasadę OPOL (one parent, one language), zgodnie z którą każdy z rodziców zwraca się do dziecka od samego początku używając wyłącznie swojego rodzimego języka. Zachęcić dzieci do nauki możemy w wieloraki sposób, pokazujmy przykłady i korzyści z bycia osobą dwujęzyczną. Zachęcajmy do zawierania przyjaźni z dziećmi o podobnym podłożu językowo-kulturowym. Nie przejmujmy się, że z rówieśnikami rozmawiają w języku oficjalnym, dla nich to jest naturalne, tak jak naturalne powinno być komunikowanie się z rodzicami, dziadkami czy nauczycielem w języku ojczystym. Przechodzenie z języka na język w przypadku osób dwujęzycznych nie sprawia im żadnych problemów. Zachęcam do oglądania filmów, bajek, czytajmy książki w języku ojczystym. Zainteresujmy krajem pochodzenia, czyli Polską, odwiedzajmy dziadków, rodzinę. Jest to doskonały sposób na naukę języka. Zapiszmy dziecko na kolonię czy półkolonie, tam ma możliwość kontaktu z polskimi rówieśnikami. Mogę na własnym przykładzie powiedzieć, że moja córka po wyjazdach i koloniach w Polsce nawiązuje nowe przyjaźnie, poznaje ogrom słownictwa i cieszy się tym, że jest dwujęzyczna. Wykorzystała to nawet na kolonijnym konkursie „Mam talent”.

Czy zdarza się, że docierają do Pani – lub ogólnie do szkoły – podziękowania od absolwentów, którzy np. dopiero na studiach (lub jeszcze później) zrozumieli w pełni, że warto było się uczyć języka polskiego?

Tak, i jesteśmy z tego dumni, że nasi absolwenci, szczególnie ci po latach „nielubienia” polskiej szkoły, kończąc polonijną edukację dostrzegają jej zalety. W tym roku jeden z naszych absolwentów, Adam Bierdziewski, jako Ambasador Dwujęzyczności, nagrał filmik – taką video wiadomość dla swoich kolegów i koleżanek i uświadomił nam, że znajomość języka polskiego przydaje się w życiu i pracy. Jako żołnierz amerykańskiej armii stacjonującej w Niemczech jest często wykorzystywany jako tłumacz języka polskiego. Podkreślił także, że jego serce jest i będzie zawsze biało-czerwone. Jest dumny ze swojej polskości i dwujęzyczności. To tylko jeden przykład, a mogłabym wymienić więcej. Cieszy nas to ogromnie jako nauczycieli, że młoda Polonia widzi przyszłość w używaniu dwóch języków.

Czy młodzież, która wcześniej uczęszczała do polskiej szkoły, chętniej angażuje się w polonijne życie?

Owszem, chętnie uczestniczą w życiu naszej Polonii, poprzez pomoc w polskiej szkole czy przedszkolu. Dla naszej polonijnej młodzieży polska szkoła od kilku lat stwarza możliwość małego zarobku – absolwenci za niewielką pensję mogą stać się pomocnikami nauczyciela lub osobami odpowiadającymi za porządek w szkole. Angażują się chętnie w tę inicjatywę, ponieważ jest to też szansa na utrzymanie wcześniej zawartych przyjaźni czy znajomości. Dwujęzyczni absolwenci zatrudniani są w okolicznych sklepach, przy pomocy na zabawach, festiwalach czy piknikach.

W jakich jeszcze akcjach i konkursach, oprócz Polonijnego Dnia Dwujęzyczności, bierze udział w ciągu roku szkolnego Polska Szkoła w East Stroudsburg?

Polska Szkoła im. Jana Pawła II stara się propagować i rozpowszechniać język polski i kulturę polską także poprzez organizowane we współpracy z Teatrem Polskim US pokazy kinowe najnowszych filmów dla dzieci i dorosłych (ostatnio „Dywizjon 303”). Bierzemy udział w Międzynarodowym Dniu Matki organizowanym przez hiszpańską grupę społeczną. Staramy się brać aktywny udział w życiu lokalnej społeczności w Pocono, tam gdzie coś się dzieje, zawsze jest Polonia. Organizujemy jako szkoła wiele wycieczek, pikników, zabaw dla dzieci i dorosłych. Chcemy również zaprezentować talenty naszych uczniów, rodziców, a także mieszkańców poprzez Świąteczny Kiermasz Rękodzieła, na który już dziś serdecznie zapraszamy w grudniu.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Joanna Szybiak

wróć

Fotorelacje

Protest Polonii w Bostonie

W ostatnią niedzielę marca Polonia protestowała przeciwko ustawie S.447. Fot. Marcin Bolec

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Kalendarium

Kwiecień
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
04-21-2019
Obiad wielkanocny w Klubie Polonia, Inc.
04-22-2019
Ferie w PSD im. Z. Herberta w Copiague
04-24-2019
Polska Noc na Yankee Stadium
04-24-2019
Wykład na temat sztuki w siedzibie Fundacji Kościuszkowskiej
04-26-2019
Projekcja filmu „Prawdziwe oblicze Miłosiernego” w kościele św. Michała Archanioła w Bridgeport
Zobacz kalendarz

Sonda

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi sondami.

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com