Pensylwania

poleć serwis drukuj

Tradycyjna pielgrzymka członków Stowarzyszenia „Polonia Technica”

07-06-2017

Delegacja „Polonia...
Dr Janusz Romański...
Prowincjał o....
Granitowa tablica w...

18 czerwca 2017 r. do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej, czyli tzw. Amerykańskiej Częstochowy w Doylestown, PA, przybyli członkowie Stowarzyszenia Polskich Inżynierów „Polonia Technica”, aby wziąć udział w mszy świętej odprawianej w tym dniu w intencji inżynierów i techników – członków stowarzyszenia.

Patriotyczny rodowód

Pielgrzymka ta jest już tradycją Stowarzyszenia. Jej uczestnicy spotkali się pod granitową tablicą pamiątkową, która została umieszczona na wieży kościelnej ku pamięci polskich inżynierów i techników i w celu upamiętnienia ich wybitnego dorobku wniesionego w budowę Stanów Zjednoczonych. Następnie członkowie PT udali się na mszę święta do głównego kościoła. Mszę celebrował prowincjał sanktuarium ojciec Mikołaj Socha w asyście ojca Lucjusza Tyrasińskiego.

Podczas mszy dr Janusz Romański wygłosił krótką mowę, w której przytoczył zasadnicze fakty z historii stowarzyszenia oraz omówił zadania na przyszłość. Stowarzyszenie „Polonia Technica” należy do organizacji polonijnych, które powstały w okresie II wojny światowej. To z tamtych czasów wywodzi się patriotyczny rodowód i tradycje organizacji oraz polonijne formy jej działania na ziemi amerykańskiej. „Polonia Technica” powstała 16 maja 1941 r. w Nowym Jorku, który w tym czasie był największym skupiskiem polonijnym w USA. Stowarzyszenie założone zostało z myślą o wojennych emigrantach, miało otaczać troską i opieką byłych żołnierzy i weteranów. Obecnie Stowarzyszenie kontynuuje swoje działania, inspirując i wspierając polonijnych inżynierów i profesjonalistów. Stowarzyszenie buduje zawodowy prestiż polskich inżynierów w społeczeństwie amerykańskim. Program działań stowarzyszenia zmienił się po roku 1989, gdy powstały nowe możliwości polonijnej współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku. Od kilku lat „Polonia Technica”’ działa w Radzie Polonijnej przy konsulacie RP w Nowym Jorku.

Wybitni członkowie

Stowarzyszenie „Polonia Technica” współpracuje z szeregiem organizacji polonijnych działających na wschodnim wybrzeżu USA. Należy tu wymienić następujące organizacje: Instytut im. Józefa Piłsudskiego, Polski Instytut Naukowy – PIASA, Fundacja Kościuszkowska, Organizacja Studentów Polskich w Nowym Jorku, Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa, Polski Uniwersytet Ludowy w Filadelfii, Klub Medyka czy Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Amerykańskiej Częstochowie.

Wśród członków „Polonia Technica” było wielu wybitnych inżynierów i naukowców. Warto wymienić choćby kilka nazwisk: dr Stephanie Kwolek – chemik, twórca konstrukcyjnego polimeru Kevlaru, Tadeusz Sendzimier – wynalazca walcarek i twórca metody walcowania stali, Frank N. Piasecki – fenomenalny konstruktor militarnych helikopterów typu Tandem, Walter Gabreski – twórca sztucznej aorty wykonanej z Dakronu, Paul Baran – twórca zasad sieci internet, Rudolf Modrzejewski – wybitny budowniczy mostów w Ameryce i Kanadzie, Erazm Jerzmanowski – filantrop, człowiek, który oświetlił ulice Ameryki, twórca polskiego Nobla, Steve Wozniak – budowniczy pierwszego personalnego komputera, Henry Petroski – inżynier, wybitny autor szeregu książek z historii techniki i Zbigniew Piasek – redaktor i wydawca encyklopedii światowego dziedzictwa kulturowego Polonii Świata. Wybitnym inżynierem był też Tadeusz Kościuszko, budowniczy fortyfikacji, które zadecydowały o wygranej wojnie z Anglikami i zapewniły zwycięstwo Rewolucji Amerykańskiej, bohater dwóch narodów – Polski i Ameryki.

Bogata historia

Stowarzyszenie „Polonia Technica” aktywnie promuje historię wybitnych inżynierów, wystawia im historyczne tablice, pisze publikacje, organizuje tematyczne odczyty i wykłady. „Polonia Technica” współpracuje także z Naczelną Organizacją Techniczną w Polsce i uczestniczy w Światowych Kongresach Polskich Inżynierów organizowanych w Polsce. IV Światowy Kongres Polskich Inżynierów jest planowany w Krakowie w roku 2019.

76 lat bogatej polonijnej historii Stowarzyszenia „Polonia Technica” dobitnie potwierdziło potrzebę działania organizacji dla dobra Polonii amerykańskiej i naszej ojczyzny – Polski. Członkowie „Polonia Technica” przybyli do świętego sanktuarium, aby się pomodlić w intencji polskich inżynierów i techników oraz aby otrzymać błogosławieństwo Boże na dalszy okres swoich działań. W tym roku Stowarzyszenie „Polonia Technica” wyróżniło sanktuarium i ojców paulinów miniaturą Filadelfijskiego Dzwonu Wolności w uznaniu wieloletniego wkładu pracy duszpasterskiej wniesionego w kształtowanie katolickich postaw inżynierów i techników „Polonia Technica” oraz za budowę prestiżu Polonii amerykańskiej. Wyróżnienie przekazane podczas mszy ojcu Mikołajowi Socha będzie eksponowane w historycznym muzeum w sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA.

Janusz Romański


Cele statutowe Stowarzyszenia „Polonia Technica”:

  • integracja polonijnego środowiska inżynierów i techników w celu wymiany doświadczeń i utrzymania więzi narodowych,
  • edukacja inżynierów i techników polskich w USA poprzez organizowanie odczytów, szkoleń oraz rozpowszechnianie publikacji naukowo-technicznych,
  • udział w działalności profesjonalnych amerykańskich stowarzyszeń,
  • udzielanie szeroko pojętej pomocy osobom studiującym, wywodzącym się z polskiej grupy etnicznej,
  • utrzymywanie ścisłych kontaktów z instytucjami naukowymi i organizacjami technicznymi w Polsce oraz wymiana doświadczeń i informacji technicznych,
  • współpraca z profesjonalnymi organizacjami polonijnymi za granicą.
wróć

Fotorelacje

XX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy

W niedzielę 1 lipca odbyła się XX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja do Amerykańskiej Częstochowy. Pielgrzymka każdego roku gromadzi słuchaczy i sympatyków Radia Maryja za oceanem – w USA i Kanadzie. Tegorocznemu modlitewnemu spotkaniu w Doylestown, PA towarzyszyło hasło: „Polska miłością wskrzeszona”. Nawiązywało ono do 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Fot. czestochowa.us

zobacz inne galerie

Galerie Video

Jasełka w Webster

Liturgiczny okres Bożego Narodzenia wieńczy Niedziela Chrztu Pańskiego. Uroczystość ta w bieżącym roku przypadła w niedzielę 10 stycznia. Uczniowie i nauczyciele Polskiej Szkoły Sobotniej przy parafii św. Józefa w Webster wybrali ten właśnie dzień na zaprezentowanie tradycyjnych polskich jasełek.

zobacz inne filmy

Sonda

W chwili obecnej nie dysponujemy żadnymi sondami.

Realizacja: IdeoPowered by: CMS Edito

Wszelkie prawa zastrzeżone dla BiałyOrzeł24.com